4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

W Słowacji nie funkcjonują specjalne rejestry umów majątkowych małżeńskich. Umowy w formie dokumentu urzędowego rejestruje się w Centralnym Rejestrze Notarialnym Dokumentów Uwierzytelnionych, prowadzonym przez Izbę Notarialną Republiki Słowackiej. Osoba posiadająca dokument urzędowy może sprawdzić na stronie internetowej Izby Notarialnej, czy został on wystawiony w Republice Słowackiej i przez którego notariusza. Treść dokumentów uwierzytelnionych nie jest udostępniana.