6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W razie śmierci jednego z małżonków podział wspólnego majątku (o ile nie rozpoczął się w postępowaniu sądowym), następuje w postępowaniu spadkowym, prowadzonym przez notariusza na zlecenie sądu.

Po objęciu przez małżonka pozostającego przy życiu jego udziału we wspólnym majątku (zwykle zachowuje połowę wspólnego majątku), przysługuje mu również prawo do dziedziczenia spadku po zmarłym małżonku. Jeżeli pozostały przy życiu małżonek dziedziczy w grupie z krewnymi zstępnymi zmarłego w linii prostej (np. dziećmi), otrzymuje taki sam udział w spadku, jaki przypada każdemu dziecku. Jeżeli zmarły nie pozostawił zstępnych w linii prostej, a pozostały przy życiu małżonek dziedziczy w grupie z rodzicami zmarłego, to otrzymuje nie mniej niż połowę spadku.