8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

W słowackim porządku prawnym nie uznaje się zarejestrowanych i niezarejestrowanych związków partnerskich.