4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Umowy w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych są rejestrowane w rejestrze umów w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych, który ma postać zdigitalizowanej bazy informacji zarządzanej przez Słoweńską Izbę Notarialną.