6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W razie śmierci jednego z małżonków wspólny majątek zostaje podzielony na równe części, a część przypadająca zmarłemu wchodzi w skład masy spadkowej. Spadkobiercy lub małżonek pozostający przy życiu mogą wystąpić do sądu o ustalenie innych proporcji udziałów we wspólnym majątku. Po przeprowadzeniu podziału wspólnego majątku małżonek pozostający przy życiu dziedziczy w pierwszej lub drugiej grupie spadkobierców. Do dziedziczenia w pierwszej kolejności powołany jest małżonek wraz z dziećmi zmarłego, a spadek zostaje podzielony na równe udziały. Jeżeli zmarły nie pozostawił dzieci, jego małżonek dziedziczy w drugiej grupie spadkobierców wraz z rodzicami zmarłego i otrzymuje połowę spadku.