8 Jakie zasady określa prawo w kwestii rejestrowanych i nierejestrowanych związków partnerskich?

Konkubinat rozumie się jako długotrwały związek podobny do związku małżeńskiego między dwojgiem partnerów różnej płci, zdolnych do zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że nie mogą istnieć żadne przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa między nimi. Ustrój majątkowy konkubentów pokrywa się z ustrojem majątkowym małżonków. Zatem wspólny majątek powstaje w ten sam sposób, jak w małżeństwie. Nie przewiduje się rejestracji heteroseksualnych związków partnerskich. Jako że stwierdzenie, kiedy związek staje się długotrwały, jest prawie niemożliwe, wszystkie przedmioty majątkowe nabyte po rozpoczęciu wspólnego pożycia przez partnerów należą do wspólnego majątku, jeżeli nie istnieją przeszkody w zawarciu małżeństwa.

Osoby homoseksualne mogą zarejestrować związek partnerski, który wywołuje takie same skutki w stosunkach majątkowych jak małżeństwo (ustawa o rejestracji związków partnerskich między osobami tej samej płci).