4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Małżeński ustrój majątkowy oraz wszelkie jego zmiany/modyfikacje muszą zostać zarejestrowane, aby były skuteczne wobec osób trzecich.

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

W Hiszpanii istnieje kilka rejestrów stanu cywilnego. Zarówno małżeństwo, jak i umowa majątkowa małżeńska powinny zostać wpisane do rejestru stanu cywilnego w zwyczajowym miejscu zamieszkania małżonków (art. 1333 k.c.,art. 69 LRC iart. 70 LRC). Obowiązkowa jest tylko rejestracja małżeństwa (art. 71 LRC).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Zarejestrowane muszą być umowy majątkowe małżeńskie zawarte przed małżeństwem, a także zawarte podczas małżeństwa i zmieniające małżeński ustrój majątkowy (w przeciwnym razie nie będą skuteczne wobec osób trzecich). Rejestracji podlegają także wyroki orzekające rozwód lub separację sądową (art. 77 LRC). Zainteresowane strony otrzymują z rejestru stanu cywilnego zaświadczenie potwierdzające rejestrację (art. 75 LRC). Inny dokument używany w praktyce to Libro de Familia („księga rodzinna"), w której odnotowuje się informacje o małżeństwach, narodzinach dzieci itd.

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne (art. 6 LRC), ale dane chronione są dostępne tylko dla zainteresowanych stron lub ich spadkobierców ( ustawa o ochronie danych 15/1999).

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Skutkiem prawnym rejestracji jest skuteczność wobec osób trzecich ( art. 70 LRC).