4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Warunkiem ważności umowy majątkowej małżeńskiej jest jej rejestracja w szwedzkim urzędzie podatkowym.