4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

Anglia/Walia

Umowy majątkowe małżeńskie nie wymagają rejestracji.

Szkocja

Nie. Nie funkcjonują specjalne rejestry małżeńskich stosunków majątkowych.