8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Parteneriatul înregistrat se bazează pe Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) şi este rezervat cuplurilor homosexuale. Conform § 27c IPRG, parteneriatele înregistrate, într-un context transfrontalier, pot alege în mod liber legislaţia aplicabilă. Altfel, se va aplica legea statului în care s-a înregistrat  parteneriatul. Prevederile legislaţiei austriece cu privire la proprietatea matrimonială se aplică şi  parteneriatelor înregistrate (§ 1217 para 2 ABGB). Deţinerea în comun a unei proprietăţi în condominiu, conform § 13 WEG şi interzicerea de a înstrăina sau de a greva o sarcină conform § 364c ABGB sunt, de asemenea, aplicabile. Divizarea proprietăţii de uz zilnic sau a economiilor partenerilor se va realiza în conformitate cu §§ 24-41 EPG, care sunt modelate pe baza §§ 81-98 EheG.
Nu există prevederi speciale privind drepturile de proprietate ale concubinajelor neînregistrate, extraconjugale şi aplicarea, în mod analog, a §§ 81et seq EheG cu privire la divizarea proprietăţii după dizolvarea căsătoriei a fost respinsă prin decizii judecătoreşti. Prevederile generale legale privind obligaţiile şi proprietatea sunt aplicabile.