3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soții au posibilitatea de a alege un regim de proprietate matrimonială prin intermediul unui contract de căsătorie. Ca forme alternative de regim de proprietate matrimonială, legea belgiană prevede separarea proprietății și a comunității universale de proprietate. În plus, soții dispun de posibilitatea de a-și reglementa regimul de proprietate matrimonial, la discreția lor, în măsura în care nu prevăd nimic care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri sau regimului impus ( articolul 1387 CC ).

Regimul separaţiei de bunuri ( articolele 1466 - 1469 CC ) reglementează doar două patrimonii: cel al unuia dintre soţi şi cel al celuilalt soţ. Venitul fiecăruia dintre soţi rămâne propriu, ceea ce înseamnă că fiecare poate dispune liber de propriile câştiguri. În schimb, acest lucru nu înseamnă că soţii care au ales regimul separaţiei de bunuri nu pot deţine niciun bun în comun. Cu toate acestea, bunurile de care dispun în coproprietate nu sunt "comune", ci mai degrabă "indivize". Acest lucru înseamnă că se aplică normele legislaţiei generale cu privire la coproprietate ( articolul 577-2 CC ). Statutul special de locuinţă familială este recunoscut, de asemenea, în acest regim. Soții pot opta pentru o separare a proprietății, dar pot adăuga și anumite clauze care "corectează" această separare printr-o anumită formă de solidaritate. În plus, soții trebuie să exprime în mod explicit dacă doresc sau nu ca autoritățile judiciare să aplice o ajustare echitabilă în cazul unui divorț ca urmare a rezilierii irevocabile a vieții maritale.

În cadrul regimului posesiunii comune universale de bunuri ( articolul 1453 CC ), există practic un singur patrimoniu comun. Indiferent de modul de dobândire a bunurilor, acestea vor fi întotdeauna în proprietatea comună a celor doi soţi.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială reprezintă un contract solemn. Convenţiile matrimoniale întocmite înainte de celebrarea căsătoriei şi modificările (modificarea regimului matrimonial sau schimbarea cu un alt regim) aduse regimului matrimonial juridic sau stipulat trebuie constituite pe baza unui act autentic (articolul 1392 CC).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

În cadrul regimului posesiunii comune universale de bunuri (articolul 1453 CC), există practic un singur patrimoniu comun. Indiferent de modul de dobândire a bunurilor, acestea vor fi întotdeauna în proprietatea comună a celor doi soţi.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenţia matrimonială încheiată înainte de celebrarea căsătoriei intră în vigoare la data încheierii căsătoriei ( articolul 1391 CC ). Soţii care nu au încheiat o convenţie matrimonială se supun, începând cu data oficierii căsătoriei civile, regimului legal, care este unul de proprietate în comun doar pentru bunurile dobândite după încheierea căsătoriei. Pe baza acordului reciproc, soţii pot rectifica (modifica sau schimba) regimul matrimonial în timpul căsătoriei, pe baza unui act autentic. A se vedea alineatele 2.1 şi 3.4.

Soţii pot rectifica (modifica sau schimba) de comun acord regimul matrimonial în timpul căsătoriei. Rectificarea nu poate încălca normele de drept imperative şi nu poate aduce atingere intereselor familiei sau terţilor. La cererea unuia dintre soţi, actul de modificare a regimului matrimonial este precedat de inventarul tuturor bunurilor mobile şi imobile şi al datoriilor soţilor. În cazul în care modificarea regimului matrimonial are ca rezultat lichidarea regimului anterior, se impune un inventar notarial ( articolul 1394 CC ).