4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Belgia, regimurile matrimoniale și convențiile referitoare la efectele patrimoniale ale coabitării legale sunt înregistrate în registrul central al convențiilor matrimoniale, o bază de date națională prevăzută de lege. Acest registru electronic este gestionat de Federația Regală a Notariatului Belgian.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Toate convențiile matrimoniale și toate actele de modificare (modificarea regimului matrimonial sau înlocuirea cu alt regim) încheiate începând cu 1 septembrie 2011, precum și contractele de coabitare legală încheiate începând cu 1 septembrie 2015 întocmite de un notar public din Belgia sunt înscrise în registrul central. Mai mult decât atât, toate convențiile matrimoniale încheiate între 1 septembrie 1981 și 1 septembrie 2011 au fost de asemenea înregistrate, în cazul în care ambele părți erau încă în viață. Sunt de asemenea înregistrate hotărârile judecătorești care conțin o modificare a regimului matrimonial existent sau a contractului de coabitare. Registrul nu conține actele în sine, ci doar metadatele corespondente. De exemplu, registrul indică datele la care persoanele în cauză au încheiat convenţia matrimonială sau actul de modificare şi regimul matrimonial care a fost ales. Sunt înregistrate, de asemenea, informaţiile despre părţi, precum şi identificarea persoanei care a întocmit actul sau care îl păstrează. Astfel, actul şi conţinutul real al acestuia rămân confidenţiale.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Notarii publici, diplomații cu atribuții notariale, executorii judecătorești și ofițerii registratori pot consulta registrul. De asemenea, și alte autorități publice pot avea acces la registru, însă doar dacă este necesar să îl consulte în scopul îndeplinirii unor atribuții publice. Părțile dintr-o convenție pot consulta de asemenea datele care au o legătură cu acestea. Terțele părți au obligația de a dovedi un interes legitim, iar accesul trebuie solicitat la Federația Regală a Notariatului Belgian.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Prin înregistrarea în registrul central al contractelor de căsătorie, contractul poate fi invocat împotriva terților.