5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Regimul matrimonial încetează şi trebuie să se efectueze lichidarea lui şi partajul proprietăţii matrimoniale. Aceasta depinde de regimul matrimonial aplicabil.

La data încetării regimului legal, bunurile aflate în patrimoniul comun trec automat în proprietatea comună a "post-comunităţii de bunuri", pentru care - înainte de lichidare şi de partaj - se aplică normele legislaţiei generale cu privire la coproprietate (articolul 577-2 CC). Pentru lichidarea şi partajul definitiv al proprietăţii matrimoniale, trebuie să se stabilească componenţa exactă (conform punctului 2.1.) a celor trei mase de bunuri ( articolele 1427 - 1449 CC ).

La dizolvarea comunității universale a regimului proprietății, activele proprietății comune se transformă de asemenea automat într-o proprietate comună "post-comunitară" și, în principiu, are loc o împărțire în părți egale. În cazul dizolvării unui regim de separare a proprietății, trebuie doar să se procedeze la lichidarea / divizarea oricăror bunuri în comun. În acest context, Codul Judiciar prevede norme legale pentru o lichidare / divizare (judiciară) (art. 1205 - 1224 Codul Judiciar). În cazul în care soții au adăugat clauze cu mecanisme de corecție în regimul de separare a proprietății sau dacă au optat pentru o ajustare echitabilă, aceste măsuri vor fi aplicate.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Această acţiune depinde de natura datoriilor. Fiecare soţ este ţinut personal pentru datoriile proprii care subzistă după partajul proprietăţii matrimoniale. Cei doi soţi sunt răspunzători în solidar pentru datoriile comune care subzistă după partajul proprietăţii matrimoniale ( articolele 1439 - 1441 CC ).

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Da, există anumite mecanisme de compensare și soții pot stipula modalitățile acestea în contractul de căsătorie (art. 1431 – 1438 CC ).