8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

În ceea ce priveşte parteneriatele înregistrate (în legislaţia din Belgia: coabitare legală/cohabitation légale/wettelijke samenwoning), fiecare partener îşi păstrează bunurile a căror proprietate o poate dovedi. Se creează o masă indiviză care se compune din bunurile asupra cărora niciunul dintre cei doi parteneri nu poate dovedi proprietatea ( articolul 1478 CC ). În ceea ce priveşte parteneriatele neînregistrate (în legislaţia din Belgia: coabitare de fapt/ cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), există doar două mase distincte de bunuri proprii ale partenerilor.

Pentru fiecare datorie contractată de către unul dintre partenerii înregistraţi în scopul coabitării, celălalt partener este răspunzător de asemenea, în solidar şi personal ( articolul 1477 CC ). Acest lucru nu este valabil pentru parteneriatul neînregistrat.

În momentul decesului unuia dintre parteneri, partenerul supravieţuitor aparţinând unui parteneriat înregistrat primeşte uzufructul asupra proprietăţii imobiliare care a servit drept reşedinţă comună, inclusiv asupra bunurilor din gospodărie ( articolul 745g CC ). Acest lucru nu este valabil pentru parteneriatul neînregistrat.

Partenerii înregistrați și concubinii de facto pot reglementa parteneriatul prin intermediul unui acord. În conformitate cu articolul 1478 in fine din CC , astfel de acorduri trebuie stabilite prin act notarial.