9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Pentru toate acțiunile în justiție, hotărârile judecătorești pronunțate și actele emise până la 28 ianuarie 2019, instanțele belgiene au jurisdicție internațională în cazul litigiilor legate de dreptul matrimonial, în cazul în care ambii soți prezintă împreună o cerere și unul dintre soți are reședința în Belgia în momentul introducerii cererii sau în cazul în care ultima reședință comună a soților a fost în Belgia cu mai puțin de 12 luni înainte de introducerea cererii sau dacă soțul reclamant a avut reședința în Belgia timp de cel puțin 12 luni la momentul introducerii cererii sau dacă ambii soți au cetățenie belgiană în momentul introducerii cererii articolele 5 şi 42 din Codul D.I.P. ).

În ceea privește toate acțiunile deschise în instanță, soluțiile pronunțate și actele emise la sau după data de 29 ianuarie 2019, indiferent de data căsătoriei, se va aplica Regulamentul Consiliului (UE) nr. 2016/1103 din 24 iunie 2016.

Regulamentul menționat mai sus prevede că următoarele vor fi autoritățile abilitate:

- Cât privește chestiuni legate de regimul matrimonial în caz de deces al unuia dintre soți, competența va reveni instanței abilitate în materia succesiunii (Art. 4).

- Cât privește chestiuni legate de regimul matrimonial în caz de cerere de divorț, separare de drept sau de anulare a căsătoriei, în general competența va reveni instanței abilitate să se pronunțe în disputa matrimonială.

- În alte situații, soții pot conveni că jurisdicția va reveni statului membru a cărui legislație se aplică sau statului membru unde a fost încheiată căsătoria. Un astfel de acord trebuie redactat în formă scrisă, datat și semnat de către părți. În lipsa unui astfel de acord, instanțele din statului membru vor deține, ca regulă generală, competența de soluționare în orice chestiune legată de regimul matrimonial al bunurilor, cu excepția situațiilor de deces al unuia dintre soți sau al unei dispute matrimoniale:

  • de la reședința obișnuită comună a soților la momentul sesizării instanței; sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
  • de la ultima reședință obișnuită soților, în măsura în care unul dintre soți își are în continuare reședința acolo; sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
  • de la reședința obișnuită a intimatului; sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
  • naționalitatea comună a soților.

Cu excepția oricărui litigiu, notarii din Belgia nu sunt obligați să respecte aceste reguli de jurisdicție și, prin urmare, pot acționa în mod liber, spre exemplu în redactarea unui contract de căsătorie sau a unui acord de alegere a legii.