4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

Regimul juridic al bunurilor trebuie să fie înregistrat.

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Există un registru electronic central în cadrul Agenţiei de Registru ( art. 19 din Codul Familiei).

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Convenţiile matrimoniale şi regimul matrimonial aplicabil trebuie înregistrate.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Registrul este public. Pentru referinţe şi certificate emise în baza registrului se percep anumite taxe conform tarifului adoptat de Consiliul de Miniştri (art. 19 alin. 4 din Codul Familiei).

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

În relaţiile cu terţii se va aplica regimul juridic al comunităţii de bunuri, dacă nu s-a înregistrat niciun alt regim ( art. 20 din Codul Familiei).