9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Dacă unul dintre soţi este cetăţean bulgar sau are reşedinţa obişnuită în Bulgaria, atunci aspectele matrimoniale cad sub incidenţa competenţei instanţelor din Bulgaria. În temeiul aceluiaşi articol 7 din CDIP , instanţele din Bulgaria au competenţă asupra relaţiilor personale şi matrimoniale dintre soţi.

Instanţa competentă este judecătoria (prima instanţă) pe raza căreia se află reşedinţa obişnuită a pârâtului ( art. 105 din Codul de Procedură Civilă).