3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soții pot încheia o convenţie matrimonială care reglementează raporturile de proprietate cu privire la bunurile existente și viitoare ale acestora (articolul 255 din Codul Familiei).

Soții pot defini relațiile de proprietate în mod autonom și în bunul lor interes, menţionând acele bunuri care vor face parte din comunitatea matrimonială și pe cele care rămân proprii soților (articolele 248, 249 și 253 din Codul Familiei). Pentru anumite aspecte, precum administrarea sau diviziunea proprietății, se vor lua în considerare prevederile Legea privind Dreptul de Proprietate și alte Drepturi privind Proprietatea.

Codul Familiei nu reglementează convenţiile matrimoniale, permițând astfel orice convenţie care nu intră în conflict cu prevederile imperative ale legii. Există limitări în ceea ce privește aplicarea legislației străine, deoarece nu este permis să se prevadă aplicarea acesteia în raporturile de proprietate în cadrul unei convenţii matrimoniale (articolul 257 din Codul Familiei) în care ambii soți sunt cetățeni croați. Totuşi, în cazul în care unul dintre soți este cetățean al unei alte țări, se aplică Legea privind Dreptul Internaţional Privat (a se vedea 1.2.).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

O convenţie matrimonială trebuie să se încheie în formă scrisă, iar semnăturile soților trebuie să fie legalizate de notar (articolul 255 alineatul 3 din Codul Familiei).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soții pot modifica convenţia matrimonială existentă sau pot încheia o nouă convenţie în orice moment, dacă au fost îndeplinite toate condițiile prealabile menționate mai sus.