5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Ambii soți au dreptul să depună o cerere în instanță partajul bunurilor după încheierea căsătoriei (în caz de divorț) și în timpul căsătoriei. Soții pot de asemenea conveni cu privire la partajul comunităţii de bunuri. În cazul în care nu se ajunge la un acord privind împărțirea, instanţa va decide în conformitate cu normele de procedură civilă. Cu excepția cazului în care soții au convenit altfel, comunitatea de bunuri a acestora se va împărți în mod egal. Partajul imobilelor care fac parte din comunitatea de bunuri poate fi făcut prin echivalent (în cazul în care există mai multe bunuri imobiliare), geometric, prin divizarea unui lot, prin vânzarea proprietăţii și împărțirea beneficiilor, prin plată sau prin acordarea unui drept de abitație. Bunurile mobile care fac parte din comunitatea de bunuri pot fi împărțite în părţi echivalente (în cazul în care există mai multe bunuri), prin vânzare și împărțirea prețului, prin plată sau fizic.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Răspunderea soților pentru datoriile existente în urma divorțului urmează aceleași reguli cu cele descrise la punctul 2.6.