1 Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Instanţele din Cipru vor aplica întotdeauna lex fori (legea forului) în cauzele care vizează bunurile matrimoniale.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Nu. Instanţele de judecată vor aplica întotdeauna lex fori. Nu există posibilitatea optării pentru o anumită lege aplicabilă.