5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În cazul anulării ori desfacerii căsătoriei, sau al separării părţilor, fiecare soţ poate pretinde contribuţia pe care a adus-o la aprecierea proprietăţii celuilalt soţ. În particular, Secţiunea 14 din Legea 232/91prevede că dacă proprietatea oricăruia dintre soţi a sporit în timpul căsătoriei şi celălalt soţ a contribuit la această creştere, atunci celălalt soţ poate înainta instanţei o cerere privind bunurile matrimoniale şi poate pretinde partea din proprietate care corespunde aprecierii la care a contribuit. Există prezumţia relativă conform căreia contribuţia este de o treime din creştere, cu excepţia cazului când se dovedeşte că este mai mare sau mai mică (a se vedea 2.2). Se acceptă că natura contribuţiei nu este exclusiv pecuniară; se poate considera în mod similar că soţul care are grijă de copiii minori ai familiei şi de gospodărie şi care îi oferă sprijin moral celuilalt soţ care lucrează a contribuit la sporirea proprietăţii celuilalt soţ.

Dacă soţii au dobândit bunuri pe cale de donaţie, succesiune, testament sau alte surse cu titlu gratuit, acestea nu sunt luate în calcul la stabilirea aprecierii proprietăţii soţilor.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

A se vedea răspunsul la 2.6.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Nu, a se vedea în schimb răspunsul la 5.1.