8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

În Cipru nu există nicio lege de reglementare a convieţuirii în afara căsătoriei; codul cipriot al familiei face referire exclusiv la cuplurile căsătorite. În prezent nu există prevederi privind bunurile matrimoniale ale persoanelor necăsătorite. Se acceptă, însă, posibilitatea de a se aplica legea echităţii privind fondurile fiduciare constructive (n. trad. formă de compensaţie acordată în dreptul natural în beneficiul unei părţi care a fost privată de drepturile sale ca urmare a obţinerii sau deţinerii de către o persoană a dreptului legal asupra unei proprietăţi pe care aceasta din urmă n-ar trebui să o deţină din cauza îmbogăţirii fără justă cauză sau a unei intervenţii ilegale) în cazul partenerilor necăsătoriţi. Prin urmare, un partener poate avea drepturi dacă se poate dovedi că nu a existat o intenţie comună asupra unui bun şi dacă partenerul poate dovedi că a fost beneficiarul bunului în cauză în conformitate cu principiile generale ale fondurilor fiduciare constructive.