9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Tribunalele competente în cauze familiale reprezintă singura autoritate competentă în conflictele privind bunurile matrimoniale. Acestea au jurisdicţie internaţională dacă oricare dintre părţi a avut reşedinţa timp de minim trei luni în Cipru înainte de a înainta cererea privind bunurile matrimoniale.