5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În temeiul legislaţiei cehe, regimul comunităţii legale încetează prin divorţ, decesul unuia dintre soţi sau în alte cazuri prevăzute de lege. Odată cu încetarea regimului, drepturile și obligațiile ce reveneau până atunci în comun ambilor soți, vor fi împărțite.

Soții (foștii soți) au dreptul să-și exprime acordul cu privire la metoda de împărțire a bunurilor (care, totuși, nu poate afecta drepturile terțelor persoane) sau pot propune ca tribunalul să decidă asupra împărțirii (Art. 740 și 765 din Codul Civil). Împărțirea bunurilor de către instanța judecătorească (și, dacă este necesar, de asemenea împărțirea prin acordul soților) se bazează pe principiul că interesele ambilor soți asupra bunurilor ce urmează a fi împărțite sunt aceleași. Cu toate acestea, se vor lua în considerare următoarele aspecte: în special nevoile copiilor minori, precum şi calitatea îngrijirii familiei de către fiecare soţ şi măsura eforturilor depuse de fiecare soţ în vederea achiziţionării şi întreţinerii bunurilor comune. Totodată, fiecare soț trebuie să compenseze cheltuielile făcute din comunitatea de bunuri sau din proprietatea exclusivă a lui/a ei și poate solicita rambursarea pentru ce a cheltuit din proprietatea sa exclusivă din comunitatea de bunuri (Art. 742 din Codul Civil).

Dacă comunitatea de bunuri nu a fost împărțită în termen de trei ani de la încheierea comunității de bunuri (nici măcar prin acordul dintre soți) și nici nu a fost emisă o solicitare de partaj prin instanță în această perioadă, partajul se va realiza potrivit prezumției legale, după cum urmează:

  • bunurile mobile tangibile sunt deținute de soțul care le folosește în calitate de proprietar exclusiv pentru nevoile sale, pentru nevoile familiei lui/ei sau pentru gospodăria familială,
  • alte bunuri mobile sau imobile sunt deținute în coproprietate de ambii soți, părțile lor fiind egale (Art. 741 din Codul Civil).

Aceleași reguli se aplică dacă printr-o convenție matrimonială comunitatea de bunuri este redusă sau dizolvată.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Ambii soţi răspund solidar şi separat față de terțe persoane pentru datoriile comunităţii și care au fost contractate în timpul căsătoriei, deoarece partajul proprietății nu poate afecta terțele persoane. În caz contrar, terțele persoane pot solicita o declarație juridică astfel ca partajul să nu aibă validitate pentru ei. Așadar, împărțirea datoriilor nu are efecte juridice decât pentru soți (Art. 737 din Codul Civil).

Pentru datoriile contractate în legătură cu proprietatea exclusivă a soţilor, aceştia vor răspunde în continuare în mod separat.

5.3.1. În cazul în care există un excedent de bunuri comune:
- Pretenţia la plată compensatorie este realizată în numerar sau în natură?
- Care este modalitatea prin care se estimează valoarea plăţii compensatorii?
- Care este valoarea plăţii compensatorii?
- Care este termenul de prescriere al pretenţiei?

În Republica Cehă nu există regimul separaţiei de bunuri cu creanţă de participare.

5.3.2. În alte situaţii (exceptând excedent de bunuri comune)?

Fiecare dintre soţi trebuie să plătească o compensaţie pentru orice a luat din bunurile comune în beneficiu propriu și are dreptul de a pretinde rambursarea sumei cheltuite din propriile fonduri pentru bunurile comune şi iu (Art. 742 din Codul Civil). Nu există reglementări specifice stipulate de lege cu privire la modul în care trebuie satisfăcută creanţa, în numerar sau în natură.