8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Legislaţia cehă nu stipulează un regim specific al bunurilor pentru partenerii înregistraţi. Cu toate acestea, partenerii înregistraţi au libertatea de a-şi reglementa relaţiile patrimoniale printr-o convenţie. Aceeaşi regulă se aplică parteneriatelor neînregistrate. Cu toate acestea, în cadrul procedurilor succesorale, partenerul înregistrat supravieţuitor şi copiii persoanei decedate moştenesc în ordinea în care sunt chemaţi la succesiune, în cote egale (Art. 1635 alin. 1 și Art. 3020 din Codul Civil).