3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

După cum s-a menţionat deja la punctul 2.1., soţii pot conveni să nu aplice normele juridice (regimul legal) şi să încheie un acord integral sau parţial privind bunurile proprii. Bunurile care fac obiectul acestui acord nu sunt supuse partajului în cazul divorţului, separării de drept etc.

(Legea privind efectele juridice ale căsătoriei, art. 16, cf. art. 28)

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

(Legea privind efectele juridice ale căsătoriei, art. 35 şi 37)

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Acordul privind bunurile proprii poate fi încheiat atât înainte de încheierea căsătoriei, cât şi după aceasta. Dacă acordul este semnat şi înregistrat înainte de căsătorie, acesta va intra în vigoare o dată cu încheierea căsătoriei. Dacă acordul este semnat după încheierea căsătoriei, acesta va intra în vigoare la momentul înregistrării.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Un acord privind bunurile proprii poate fi modificat oricând printr-un nou acord care să îndeplinească cerinţele susmenţionate. (Legea privind efectele juridice ale căsătoriei, art. 28 lit. b)