8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

În conformitate cu Legea privind parteneriatele înregistrate, două persoane de acelaşi sex pot încheia un parteneriat înregistrat.

În lipsa unui acord care să prevadă contrariul, parteneriatul înregistrat va face obiectul aceloraşi prevederi care se aplică în cazul căsătoriei.

Cu toate acestea, prevederile legale care sunt aplicabile exclusiv persoanelor de un anumit sex nu sunt aplicabile parteneriatelor înregistrate. Această prevedere vizează reglementarea privind legea aplicabilă de la 1.1., care este condiţionată de sexul unui anumit soţ. Această reglementare este, prin urmare, inaplicabilă în cazul parteneriatelor înregistrate.

Se pare că nu există o practică judiciară uniformă privind legea aplicabilă relaţiilor patrimoniale în cadrul parteneriatelor înregistrate, însă experţii juridici sugerează că acestea sunt guvernate de legislaţia ţării unde se află prima reşedinţă comună a celor doi parteneri, sau opţional, de legislaţia ţării unde s-a înregistrat parteneriatul. Se sugerează de asemenea că se pot încheia acorduri de alegere a legii aplicabile.

Convenţia Nordică privind Căsătoria nu este aplicabilă parteneriatelor înregistrate.

(Legea parteneriatelor înregistrate, art. 1 şi 3-4)