9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Dacă unul dintre parteneri locuieşte în Danemarca, se poate înainta o cerere de partaj a bunurilor comune instanţei competente în testamente şi administrarea proprietăţilor (care este încadrată în judecătoria oraşului, o instanţă locală în Danemarca). Dacă cel puţin unul dintre parteneri are o legătură cu Danemarca, partenerii pot conveni să înainteze cererea de partaj în această ţară. Partenerii nu pot încheia anticipat un astfel de acord, ci doar în cazul în care există un conflict pe tema partajului bunurilor în cazul divorţului sau al separării de drept.

Cererea de partajare a bunurilor comune aflate în Danemarca poate fi înaintată în această ţară, dacă bunurile în cauză nu fac obiectul unei proceduri de împărţire a bunurilor într-o altă ţară.

(Legea privind partajul bunurilor familiale, art. 4)

(Legea privind administrarea proprietăţilor, art 74)