9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În conformitate cu Codul de Procedură Civilă din Estonia , o chestiune este de competenţa judiciară a unei instanţe din Estonia dacă aceasta o poate judeca în conformitate cu prevederile privind competenţa judiciară internaţională sau pe baza unui acord asupra alegerii forului, cu excepţia prevederilor contrare ale legii sau ale unei convenţii internaţionale. În cazurile prevăzute de lege, părţile pot încheia un acord de alegere a forului. Acordul cu privire la competenţa judiciară poate include şi un acord pentru soluţionarea conflictului în faţa unei anumite instanţe specificate.