1 Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Dacă soţii nu au convenit altfel, relaţiile patrimoniale dintre aceştia sunt guvernate de legea ţării în care se află domiciliul celor doi soţi după căsătorie. Dacă domiciliul soţilor este mutat ulterior într-o ţară diferită, se va aplica legea acelei ţări, dacă soţii au locuit acolo timp de minim cinci ani. Legislaţia ţării în cauză va fi aplicată însă imediat după schimbarea domiciliului, dacă soţii au avut domiciliul în acea ţară anterior în timpul căsătoriei, sau dacă ambii sunt cetăţeni ai acelei ţări. Cu toate acestea, legea aplicată raporturilor patrimoniale dintre cei doi soţi nu se modifică atunci când domiciliul soţilor este mutat ulterior într-o ţară diferită dacă soţii sau logodnicii au stabilit pe cale convenţională legea aplicabilă raporturilor lor patrimoniale; sau, în virtutea desfacerii căsătoriei, separării sau procedurilor de divorţ în curs de desfăşurare, unul dintre soţi a dobândit dreptul de a solicita partajul bunurilor matrimoniale înainte de momentul când ar deveni aplicabilă legea celeilalte ţări. Dacă soţii nu domiciliază în aceeaşi ţară, raporturile lor patrimoniale vor face obiectul legii din ţara cu care cei doi soţi au cea mai strânsă legătură, luându-se în considerare toate aspectele relevante (art. 129 din Legea căsătoriei). În plus, Convenţia Nordică privind Căsătoria încheiată între Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia cuprinde prevederi aproape identice despre conflictele de legi în ceea ce priveşte căsătoria, adopţia şi tutela şi este aplicabilă dacă ambii soţi sunt cetăţeni ai unui stat semnatar în momentul căsătoriei şi îşi stabilesc apoi domiciliul într-un stat semnatar al Convenţiei.

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Logodnicii şi soţii au dreptul de a determina legea care va fi aplicabilă relaţiilor lor patrimoniale. Pentru a fi considerat valabil, acordul de alegere a legii aplicabile trebuie încheiat în scris. Legea aplicabilă relaţiilor patrimoniale dintre soţi poate fi stabilită ca legea ţării unde domiciliază unul dintre soţi sau a ţării al cărei cetăţean este unul dintre soţi la momentul încheierii contractului. Dacă domiciliul unuia dintre soţi sau al amândurora a fost mutat în altă ţară în timpul căsătoriei, se poate opta de asemenea pentru legea ţării unde ambii soţi au avut în acelaşi timp ultimul domiciliu. Pentru a fi valid, acordul de modificare sau de anulare a actului de alegere a legii aplicabile trebuie încheiat în scris (art. 130 din Legea căsătoriei).