3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

În cuprinsul unei convenţii matrimoniale încheiată înainte de căsătorie sau în timpul acesteia, soţii sau logodnicii pot exclude dintre bunurile matrimoniale (bunurile acoperite de dreptul matrimonial) orice bun pe care oricare dintre cei doi îl deţine deja sau îl dobândeşte ulterior. În aceeaşi convenţie se poate stipula că unul dintre soţi va avea drept matrimonial asupra unui bun care nu i-ar aparţine în conformitate cu o convenţie matrimonială încheiată anterior (art. 41 din Legea căsătoriei). Dacă soţii au încheiat un convenţie matrimonială care exclude reciproc dreptul matrimonial, după desfacerea căsătoriei se va realiza doar separaţia bunurilor (a se vedea 5.1.).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie încheiat în scris. Dacă unul dintre soţi sau logodnici nu are dreptul de a contracta în nume propriu din cauza incapacităţii juridice sau a unei restricţionări a capacităţii juridice, acesta trebuie să obţină aprobarea scrisă a tutorelui său pentru încheierea convenţiei (art. 42 din Legea căsătoriei). Soţii trebuie să semneze convenţia matrimonială în prezenţa a două persoane dezinteresate care au rolul de martori (art. 66 din Legea căsătoriei).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Contractul poate fi încheiat înainte de căsătorie, intrând în vigoare doar de la data la care este înregistrat în registrul pentru chestiuni matrimoniale, cel mai târziu înainte de iniţierea procedurilor de divorţ (art. 43, 44 din Legea căsătoriei).

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii pot încheia o nouă convenţie matrimonială în timpul căsătoriei.