4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Finlanda există un registru pentru chestiuni matrimoniale care acoperă întreaga populaţie. Autoritatea guvernamentală locală, adică oficiul stării civile, are rolul de autoritate de înregistrare

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Convenţia matrimonială este introdusă în registrul pentru chestiuni matrimoniale. Prin urmare, registrul va cuprinde informaţiile privind data semnării contractului de căsătorie şi toate reglementările conţinute de acesta.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Orice persoană are dreptul de a fi informată dacă soţii au încheiat o convenţie matrimonială în mod valabil şi ce conţine aceasta.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia matrimonială nu va intra în vigoare înainte de a fi înregistrată (art. 44 din Legea căsătoriei).