8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Dacă persoanele de acelaşi sex îşi înregistrează parteneriatul, relaţiile patrimoniale dintre ele şi drepturile de succesiune sunt guvernate de aceleaşi reguli care se aplică soţilor căsătoriţi. Un parteneriat înregistrat se desface de asemenea prin divorţ, iar partenerii au dreptul de a încheia o convenţie matrimonială. Toate reglementările susmenţionate privind bunurile soţilor şi partajul sunt de asemenea aplicabile parteneriatelor înregistrate. În Finlanda, atât cuplurile cu parteneri de sex diferit, cât şi cele cu parteneri de acelaşi sex pot trăi într-un parteneriat neînregistrat. Dacă parteneriatul neînregistrat a durat mai puţin de cinci ani şi partenerii nu au un copil comun, conflictele privind proprietatea partenerilor se soluţionează în temeiul prevederilor legale generale. De exemplu, dacă un parteneriat neînregistrat a încetat, oricare dintre parteneri poate pretinde rambursarea unei îmbogăţiri fără justă cauză. Alte căi de atac relevante din punct de vedere practic sunt cererile de plată, verificarea dreptului de proprietate şi restituirea proprietăţii. Dacă parteneriatul neînregistrat a durat mai mult de cinci ani, sau dacă partenerii au sau au avut un copil comun, se aplică "Legea privind desfacerea gospodăriei partenerilor coabitanţi", care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2011. În conformitate cu acest act, după dizolvarea parteneriatului, oricare dintre parteneri are dreptul de a primi o compensaţie din partea celuilalt partener dacă cel dintâi l-a ajutat pe cel din urmă să acumuleze sau să îşi păstreze bunurile printr-o contribuţie depusă pentru beneficiul gospodăriei comune, astfel încât împărţirea bunurilor bazată exclusiv pe dreptul de proprietate ar conduce la primirea unui beneficiu nejustificat de către unul dintre parteneri în detrimentul celuilalt. Nu există niciun drept de compensare dacă beneficiul nejustificat primit prin contribuţia adusă în beneficiul gospodăriei comune este minim, luând în considerare toate aspectele.