9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Instanţele finlandeze sunt competente internaţional în cauzele care vizează bunurile soţilor, dacă: 1) domiciliul sau reşedinţa obişnuită a pârâtului este în Finlanda; 2) domiciliul sau reşedinţa obişnuită a reclamantului este în Finlanda şi relaţiile patrimoniale dintre soţi fac obiectul legislaţiei finlandeze; 3) ultimul domiciliu comun sau ultima reşedinţă obişnuită comună a soţilor s-a aflat în Finlanda şi unul dintre soţi are în continuare sau avea încă la momentul decesului său domiciliul sau reşedinţa obişnuită în Finlanda; 4) proprietatea vizată de cauză este situată în Finlanda; sau 5) pârâtul acceptă jurisdicţia instanţei din Finlanda sau acesta compare în cauza respectivă fără a înainta o cerere de contestare a competenţei (art. 127 din Legea căsătoriei). Curtea de primă instanţa de la locul unde se află domiciliul sau reşedinţa obişnuită a pârâtului va fi cea competentă. Oficiul stării civile din Finlanda poate înregistra o convenţie matrimonială sau un acord de alegere a legii aplicabile , chiar dacă instanţele din Finlanda nu au competenţa de a judeca o cauză cu privire la raporturile matrimoniale ale soţilor (art. 127 din Legea căsătoriei).