3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Articolul 1387 CC stabileşte principiul libertăţii soţilor cu privire la organizarea regimului lor matrimonial. Soţii pot opta pentru : comunitatea convenţională ( articolul 1497 şi următoarele CC ); comunitatea universală, caz în care toate bunurile şi datoriile sunt comune ( articolul 1526 CC ); separaţia a bunurilor, caz în care nu există nicio comunitate a bunurilor ( 1536 şi următoarele CC ); comunitatea de surplus, caz în care nu există comunitate a bunurilor, dar fiecare soţ, în cazul divorţului sau al decesului, are dreptul să primească compensaţii financiare dacă a acumulat mai puţină avere decât celălalt soţ în timpul căsătoriei ( 1569 şi următoarele CC ).

Soţii pot să nu excludă niciodată aplicarea regimului "primar", care se aplică prin efect al căsătoriei ( articolul 212 şi următoarele CC ).

De altfel, începând cu 1 mai 2013, cuplurile mixte franco-germane și în sens mai larg, toate cuplurile care trăiesc în Franța sau în Germania, ori cuplurile ale căror raporturi patrimoniale sunt supuse unui regim matrimonial german sau francez, pot opta pentru noul regim matrimonial opțional franco-german. Acest regim este inspirat în mare parte din regimul participării la achiziții (regim de separare a bunurilor pe durata căsătoriei, iar la desfacerea căsătoriei fiecare soț are dreptul la jumătate din bunurile dobândite pe parcursul căsătoriei).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie să fie încheiată la un notar ( articolul 1394 CC ). În certificatul de căsătorie trebuie să se indice dacă a fost sau nu încheiată o convenţie, precum şi numele şi adresa notarului instrumentator. ( articolul 76 CC ). În caz contrar, se consideră că soţii, în raport cu terţe părţi, sunt căsătoriţi sub regimul comunităţii legale.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială trebuie să fie încheiată înainte de celebrarea căsătoriei şi va intra în vigoare în ziua căsătoriei ( articolul 1395 CC ).

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenţia poate fi modificată înainte de căsătorieîn aceleaşi condiţii prevăzute ăentru şi în cazul încheierii ei în mod valabil ( articolul 1396 CC ) (a se vedea întrebarea 3.2) După ce regimul matrimonial a fost în vigoare timp de doi ani, soţii pot decide să schimbe regimul respectiv prin act notarial ( articolul 1397 CC ). Creditorii şi copii de vârstă adultă ai fiecăruia dintre soţi se pot opune unei asemenea modificări. În cazul opunerii sau în cazul în care unul dintre soţi are copii minori, actul trebuie ratificat de instanţă.