8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Parteneriatele neînregistrate (coabitare/concubinaj) sunt recunoscute prin articolul 515-8 CC , dar nu sunt reglementate.

Parteneriatele înregistrate (pacte civile de solidaritate) sunt reglementate prin articolul 515-1 CC şi următoarele . Aceste parteneriate sunt disponibile, dar nu rezervate cuplurilor cu parteneri de acelaşi sex.

Partenerii civili sunt responsabili în mod solidar pentru datoriile contractate de către unul dintre parteneri pentru "nevoile vieţii cotidiene" ( articolul 515-4 CC ).

Fiecare partener este liber să îşi administreze bunurile şi rămâne responsabil pentru datoriile personale. Bunurile pentru care dreptul de proprietate nu este stabilit sunt prezumate a fi deţinute în comun ( articolul 515-5 CC ). Partenerii pot stipula, de asemenea, că bunurile dobândite în timpul parteneriatului sunt deţinute în comun ( articolul 515-5-1 CC ).