4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Germania, aşa-numitul "Registru al regimurilor matrimoniale" este gestionat de instanţele regionale (adică ale statelor federate sau "Länder").

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

În acest registru pot fi înregistrate dispoziţiile care se abat de la regimul comunităţii de achiziţii ca regim matrimonial legal, precum şi aplicarea unui regim matrimonial străin.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Acest registru este public şi poate fi consultat de orice parte interesată.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Valabilitatea convenţiei matrimoniale nu depinde de înregistrarea acesteia în registru. Cu toate acestea, pentru a putea opune unui terţ un regim matrimonial definit prin contract sau un regim matrimonial străin, este necesar, în conformitate cuarticolul 1412 BGB [dacă este cazul, coroborat cu art. 16 alin. (1) EGBGB], să se înregistreze convenţia matrimonială în Registrul regimurilor matrimoniale.