5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Având în vedere că, în cazul comunităţii de achiziţii ca regim matrimonial legal, coexistă categorii separate de bunuri, nu va exista, în cazul divorţului, o realocare a bunurilor. Pe de altă parte, câştigurile acumulate se egalizează (a se vedea punctul 5.3); în cazuri excepţionale, atribuirea unor anumite obiecte unuia dintre soţi este compensată prin cererea de egalizare ( art. 1383 BGB).

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

  • În cadrul regimului comunităţii de achiziţii, fiecare dintre soţi va răspunde pentru propriile datorii. Cu toate acestea, în cazul divorţului, datoriile unuia dintre soţi vor fi luate în considerare la calcularea bunurilor dobândite. Datoriile trebuie deduse din declaraţia bunurilor finale ale soţului şi, prin urmare, pot duce la o declaraţie negativă a bunurilor finale [ art. 1375 alin. (1) BGB]. Prin urmare, în cursul egalizării câştigurilor acumulate, unul dintre soţi poate fi obligat să ofere o compensaţie celuilalt soţ pentru obligaţiile sale legate de datorii. Cu toate acestea, orice cerere de egalizare este întotdeauna limitată la valoarea bunurilor existente ale soţului obligat să egalizeze excesul său de câştiguri acumulate (a se vedea punctul 5.3).
  • În cadrul regimului matrimonial al separaţiei bunurilor, nu există nicio dispoziţie privind egalizarea câştigurilor acumulate care să ia în considerare datoriile existente.
  • În cadrul regimului comunităţii, o datorie poate fi revendicată din comunitatea de bunuri ("bunurile comune") a soţilor dacă cei doi soţi au contractat datoriile în comun sau unul dintre soţi îl poate obliga pe celălalt pe baza datoriei contractate în cursul administrării comunităţii de bunuri ( art. 1438). Numai soţul care administrează comunitatea de bunuri poate fi considerat întotdeauna răspunzător în mod individual [ art. 1437 alin. (2) BGB (Codul civil german]. În momentul încetării regimului comunităţii de bunuri, datoriile contractate cu privire la comunitatea de bunuri trebuie deduse pentru a împărţi excesul rămas în două părţi egale pentru cei doi soţi [art. 1476 alin. (1) BGB].

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

  • În cadrul regimului matrimonial al comunităţii de achiziţii , câştigurile acumulate dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt egalizate în cazul în care comunitatea încetează [art. 1363 alin. (2) BGB]. Drept rezultat, soţul ale cărui câştiguri individuale acumulate în timpul căsătoriei depăşesc câştigurile celuilalt soţ este obligat să plătească jumătate din exces celuilalt soţ ( art. 1378 BGB). Câştigul individual se calculează prin deducerea bunurilor iniţiale din bunurile finale. Egalizarea care poate fi solicitată din partea unui soţ este limitată la bunurile existente ale respectivului soţ după deducerea datoriilor.
  • În cadrul regimului separaţiei bunurilor, nu există o egalizare a câştigurilor acumulate.
  • Comunitatea de bunuri trebuie "lichidată". În cursul acestei lichidări, soţii trebuie să convină asupra redistribuirii comunităţii lor de bunuri.