8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Până la 30 septembrie 2017, legislația din Germania reglementa parteneriatele înregistrate, o instituție juridică echivalentă căsătoriilor și rezervată cuplurilor de același sex, conform Legii privind parteneriatele înregistrate (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Legea din 20 iulie 2017 care a introdus dreptul la căsătorie al cuplurilor de același sex (a se vedea Jurnalul Oficial al Germaniei BGBL. I, p. 2787) și care a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2017, a deschis calea căsătoriilor pentru cuplurile de același sex. Căsătoriile între persoanele homosexuale sunt guvernate de aceleași prevederi ca cele între persoanele heterosexuale, astfel încât inclusiv adopțiile sunt de acum posibile.

Parteneriatele deja înregistrate continuă să existe cu excepția cazului în care ambii parteneri declară în fața ofițerului registrator că doresc să încheie o căsătorie pe viață (a se vedea § 20a LPartG). Odată cu deschiderea căsătoriilor pentru cuplurile de același sex, parteneriatul înregistrat a devenit superfluu. Prin urmare, nu mai este posibilă încheierea unui parteneriat înregistrat.

Pentru validitatea acestora, legiuitorul german a prevăzut norme speciale de conflict pentru căsătoriile între persoanele homosexuale și parteneriatele înregistrate: încheierea, efectele generale și patrimoniale precum și dizolvarea acestora sunt guvernate de prevederile materiale ale statului în care sunt înregistrate (articolul 17 b, alin. 1 coroborat cu sub-alin. 4 din Legea Preliminară la Codul Civil al Germaniei, EGBGB, unde este cazul). Dacă există parteneriate înregistrate sau căsătorii între persoane de același sex între aceleași persoane în mai multe state, va produce efecte parteneriatul sau căsătoria încheiat(ă) cel mai recent, din momentul în care acesta/aceasta este încheiat(ă) (articolul 17b alin. 3 coroborat cu alin. 4 EGBGB, unde este cazul).

Încă se dezbate dacă pentru partenerii de sex diferit înregistrați în străinătate este aplicabil conflictul de legi.