4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Articolul 1403 alin. (2) din CCE prevede că, pentru a fi opozabilă terţilor, convenţia trebuie înregistrată în registrul public special.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Înscrisul autentic prin care soţii au optat pentru regimul comunităţii de bunuri se înregistrează în registru alături de toate detaliile relevante, cum ar fi numele, întinderea regimului comunităţii de bunuri şi detaliile privind încetarea acestuia.

Orice persoană cu un interes legitim poate avea acces la registrul public care conţine înregistrările susmenţionate.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia intră în vigoare şi este opozabilă terţilor o dată cu înregistrarea în registrul public special (art. 1403 din CCE ).