5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

  • Dacă se aplică regimul separaţiei bunurilor/participării la achiziţii şi căsătoria a fost desfăcută, oricare dintre soţi are dreptul la o cotă din bunurile cu care proprietatea celuilalt soţ s-a apreciat de la data încheierii căsătoriei, dacă acesta a contribuit la aprecierea averii celuilalt soţ. Dacă nu se dovedeşte contrariul, se presupune că valoarea cotei este de o treime din aprecierea averii celuilalt soţ. Aceeaşi reglementare se aplică în cazul separării soţilor timp de peste trei ani. Bunurile dobândite de unul dintre soţi prin donaţie, testament sau moştenire nu vor fi luate în considerare ca apreciere a proprietăţii soţului respectiv (art. 1400 din CCE ).
  • Dacă s-a optat pentru regimul comunităţii de bunuri, divorţul va duce la fi încetarea regimului şi, dacă rămân bunuri comune, la partajul bunurilor comune. Cu excepţia cazului când s-a convenit altfel, partajul bunurilor comune se va realiza în conformitate cu prevederile privind încetarea comunităţii de drepturi şi partajul bunurilor deţinute în comun potrivit articolelor 795 ş.u. din CCE şi prevederilor Codului Elen de Procedură Civilă privind partajul bunurilor deţinute în comun. Bunurile comune sunt partajate fie pe cale convenţională, fie, în caz de conflict, de către instanţele de judecată (art. 1414, 798-799 din CCE ). Fiecare soţ are dreptul să primească jumătate din proprietatea comună. Cererea de partaj a bunurilor este imprescriptibilă.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

  • În baza sistemului separaţiei bunurilor/participării la achiziţii, după divorţ soţul debitor răspunde în continuare pentru datoriile existente. Acesta răspunde pentru datoriile în cauză cu bunurile sale proprii.
  • În baza sistemului separaţiei bunurilor, după divorţ soţul debitor răspunde de asemenea în continuare pentru datoriile existente. Cu toate acestea, în cazul datoriilor asumate de soţul debitor în timpul căsătoriei care sunt legate de administrarea bunurilor comune şi de satisfacerea nevoilor familiei, drepturile reale ale creditorilor asupra bunurilor comune nu sunt afectate de partajarea bunurilor comune în urma încetării sistemului comunităţii de bunuri (art. 803 din CCE ).

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Nu există oligaţia de solicitare a unei plăţi compensatorii. Există, însă, posibilitatea de a înainta o astfel de cerere în baza prevederilor privind îmbogăţirea fără justă cauză.