9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Instanţele greceşti au competenţa judiciară în litigiile privind cuplurile de diferite naţionalităţi, atunci când dreptul internaţional privat grec stipulează astfel, cu alte cuvinte când cauza are o legătură de substanţă cu Grecia.

În general, instanţele greceşti au competenţă dacă reşedinţa permanentă a pârâtului se află în Grecia. În cazul în care pârâtul nu are reşedinţa permanentă în Grecia sau în altă ţară, competenţa este atribuită instanţei pe raza căreia se află reşedinţa pârâtului (art. 3 şi 22 ş.u. din Codul de Procedură Civilă ).

În privinţa aspectelor matrimoniale, competenţa este atribuită de asemenea instanţei pe raza căreia se află ultima reşedinţă comună a soţilor (art. 39 din Codul de Procedură Civilă ). Instanţele greceşti sunt întotdeauna competente în cauzele în care sunt implicate părţi de naţionalitate greacă (art. 611 şi 612 Codul de Procedură Civilă ).