3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soții pot încheia o convenție matrimonială cu privire la atribuirea proprietății pe durata vieții lor conjugale, înainte sau după căsătorie.

(Art. 4 : 34 (1) din Codul Civil)

Rolul convenției matrimoniale este de a permite (viitorilor) soți să definească un regim matrimonial – în locul celui legal al comunității matrimoniale – cu scopul de a-și gestiona relațiile patrimoniale dintre ei pe timpul căsătoriei, din momentul specificat în convenție. În convenția matrimonială părțile pot stipula diverse regimuri matrimoniale legate de anumite bunuri și se pot chiar abate de la regulile regimurilor matrimoniale legal și opțional, dacă o astfel de abatere nu contravine Codului Civil.

(Art. 4 : 63 din Codul Civil)

Codul Civil reglementează detaliat două regimuri matrimoniale opționale: proprietatea comună amânată și regimul separației de bunuri. Totuși, părțile nu sunt obligate să aleagă unul dintre aceste regimuri.

(Art. 4:71 – 4: 73 din Codul Civil)

Soții (viitorii soți) pot face înțelegeri prealabile privind folosirea locuinței comune în cazul încheierii căsătoriei sau a încetării vieții conjugale comune. Acordul va fi considerat valabil dacă este încheiat sub forma unui act autentic notarial sau a unui act sub semnătură privată contrasemnat de un avocat.

Părțile pot, de asemenea, opta în convenția matrimonială să stabilească o înțelegere privind folosirea locuinței comune.

(Art. 4 :78 (1) și (3) din Codul Civil)

Este contrară principiilor morale și deci nulă de drept, atribuirea printr-o convenție a cvasi-totalității bunurilor individuale și comune numai unuia dintre soți, fără o compensație adecvată a celuilalt.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenția matrimonială este valabilă dacă este încheiată sub forma unui act autentic, în care caz trebuie să fie efectuată de un notar public, sau ca act sub semnătură privată, în care caz trebuie să fie contrasemnată de un avocat.

(Art. 4 : 65 (1) din Codul Civil)

Aprobarea autorității tutelare este necesară pentru valabilitatea convenției matrimoniale dacă soțul are vârsta de sub optsprezece ani sau dacă are capacitate juridică restrânsă în chestiuni patrimoniale.

(Art. 4 : 64 (2) din Codul Civil)

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Soții pot încheia o convenție matrimonială înainte sau după căsătorie. Dacă se încheie înainte de căsătorie, capătă efecte juridice odată cu începerea vieții în comun a soților. Dacă se încheie după căsătorie, capătă efecte juridice imediat după ce a fost semnată.

(Art. 4 :34 (1) din Codul Civil)

O convenție matrimonială nu poate conține nicio clauză cu efecte retroactive care să modifice, în detrimentul unei terțe persoane, orice fel de obligații asumate de unul din soți față de o terță persoană anterior încheierii convenției matrimoniale.

(Art. 4: 67 (1) din Codul Civil)

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenția matrimonială poate fi modificată sau poate înceta în orice moment în timpul vieții conjugale.

Modificarea și încetarea sunt supuse acelorași cerințe formale care s-au aplicat și în cazul convenției originale.

(Art. 4 :66 din Codul Civil)