4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Da, Registrul Național pentru Convenții Matrimoniale și Parteneriate (denumit în continuare Registru) există din data de 15 martie 2014.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Registrul conține următoarele date:

  • Existența unei convenții;
  • Numele, prenumele (inclusiv numele purtat înaintea căsătoriei), data și locul nașterii părților contractante precum și prenumele mamelor și numele purtate înaintea căsătoriei de acestea;
  • Numărul de identificare al convenției și data actului autentic/data actului sub semnătură privată contrasemnat de un avocat;
  • Numele și adresa notarului, numărul de identificare și data înregistrării;
  • În cazul încetării convenției, actul de încetare, numele și adresa notarului la care s-a înregistrat, numărul de identificare și data înregistrării.

(Art.36/K din legea XLV din 2008 privind Anumite Proceduri Notariale Nelitigioase)

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Oricine care justifică un interes legal are dreptul să solicite informațiile despre existența convenției și să noteze respectiva informație în scop personal. Solicitarea – pentru care se percep taxe – se poate face la orice notar maghiar. Notarul poate furniza informații despre existența convenției dacă solicitantul i-a dat datele uneia dintre persoanele contractante (vezi 4.2.) și dacă această persoană a făcut dovada interesului său legal.

La cerere, notarul eliberează un certificat care să ateste existența sau nu a unei convenții în registru. Informații despre conținutul convenției pot fi furnizate numai cu acordul scris al uneia dintre persoanele contractante. Acest tip de solicitare poate fi făcută la notarul care a înregistrat existența convenției sau modificarea, anularea sau încetarea ei. Notarul competent în procedura succesorală adresează Registrului o solicitare în format electronic pentru a afla dacă persoana decedată a avut încheiată o convenție matrimonială. Dacă așa stau lucrurile, notarul solicită transmiterea convenției.

(Art. 36/K (3-5) și (10) din Legea XLV din 2008 privind anumite proceduri notariale nelitigioase)

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

O convenție matrimonială are efecte juridice față de terți dacă este înregistrată în Registru, sau dacă soții pot dovedi că terța persoană a fost la curent, sau ar fi trebuit să fie la curent cu existența unei astfel de convenții, inclusiv în ceea ce privește conținutul ei.

(Art. 4:65 (2) din Codul Civil)

În cazul în care nu există dovezi contrare, Registrul emite un atestat autentificat privind existența convenției înregistrate.

(Art. 36/H (4) din din Legea XLV din 2008 privind anumite proceduri notariale nelitigioase)