5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Partea unuia dintre soți din proprietatea comună va fi stabilită pe baza stării și valorii de la data încetării comunității de bunuri. Se va ține seama de orice schimbare a valorii în perioada cuprinsă între încetarea comunității și împărțirea proprietății comune, cu excepția situației în care ar putea fi imputabilă unui anumit comportament al oricăruia dintre soți. Împărțirea unor bunuri specifice din proprietatea comună se va realiza conform prevederilor referitoare la încetarea co-proprietății, cu mențiunea că împărțirea în natură nu este admisă dacă unul dintre soți se opune, cu temei rezonabil. Aceste prevederi se aplică, de asemenea, la împărțirea drepturilor care fac parte din proprietatea comună.

(Art. 4 :60 din Codul Civil)

La împărțeala bunurilor, Curtea va ține cont de acordul dintre soți. Bunurile solicitate de unul dintre soți în interes profesional sau pentru activități antreprenoriale private vor reveni în principiu respectivului soț.

(Art. 4 :61 (1-2) din Codul Civil)

Proprietatea individuală existentă în momentul încetării comunității va fi alocată în natură, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil datorită amestecării bunurilor sau dacă împărțirea va duce la diminuarea considerabilă a valorii proprietății comune sau proprietății individuale.

(Art. 4 :62 din Codul Civil)

Încheierea căsătoriei sau încetarea vieții în comun nu duc prin ele însele la încetarea dreptului de abitație a soțului care domiciliază într-o casă aflată în proprietatea celuilalt soț (de ex. o casă care este proprietatea exclusivă a celuilalt soț).

(Art. 4 :77 (2) din Codul Civil)

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

După încetarea comunității de bunuri, soții sunt responsabili pentru datoria comună proporțional cu părțile care le revin din proprietatea comună, de ex. pe o bază de 50-50%.

Dacă un anume bun este grevat de o datorie, aceasta va fi acoperită de soțul care a câștigat proprietatea bunului respectiv în urma împărțelii.

(Art. 4 :61 (4) din Codul Civil)

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

5.3.1. În cazul în care există un excedent de bunuri comune:
- Pretenţia la plată compensatorie este realizată în numerar sau în natură?
- Care este modalitatea prin care se estimează valoarea plăţii compensatorii?
- Care este valoarea plăţii compensatorii?
- Care este termenul de prescriere al pretenţiei?

5.3.2. În alte situaţii (exceptând excedent de bunuri comune)?

În cursul împărțirii proprietății comune, pot fi făcute solicitări de compensare a cheltuielilor efectuate din proprietatea comună pentru proprietatea individuală, din proprietatea individuală pentru proprietatea comună și din proprietatea individuală a unuia dintre soți pentru proprietatea individuală a celuilalt soț, inclusiv stabilirea datoriilor care încarcă proprietatea celuilalt soț. Solicitările compensatorii vor fi stabilite în conformitate cu prevederile de la determinarea valorii părților ce revin fiecărui soț (vezi pct. 5.1.).

Compensarea cheltuielilor făcute din proprietatea individuală pentru acoperirea cheltuielilor comune poate fi solicitată în împrejurări excepționale.

Nu există niciun drept la compensații dacă soțul a renunțat la acestea. Nu există o solicitare formală de renunțare, totuși, sarcina de a dovedi îi revine soțului care invocă renunțarea.

În cazul în care o cheltuială duce la creșetrea considerabilă a valorii bunului imobiliar, soțul îndreptățit la compensații poate, de asemenea, solicita o cotă parte corespunzătoare creșterii valorii proprietății.

Nu există niciun drept la compensație dacă nu există proprietate deținută în comun în momentul încetării comunității matrimoniale, iar soțul susceptibil să suporte compensația nu are nicio proprietate individuală.

(Art. 4 :59 din Codul Civil)