9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În cazul în care proprietatea matrimonială este partajată în cadrul procedurilor de divorţ, instanţele de judecată din Ungaria sunt competente şi în ceea ce priveşte partajul dacă au competenţă judiciară în materie de divorţ. Competenţa în materie de divorţ este determinată în funcţie de – după caz – cetăţenia sau domiciliul/reşedinţa obişnuită a soţilor. Dacă nu există nicio legătură cu procedurile de divorţ, instanţele de judecată din Ungaria au competenţă în cazurile care vizează proprietatea matrimonială, precum şi proprietatea partenerilor înregistraţi, cu condiţia ca domiciliul sau reşedinţa obişnuită a oricăruia dintre soţi sau parteneri înregistraţi să fie pe teritoriul Ungariei. (art. 59 alin. (2) (3); 62/B lit. a); 62/D alin. (2) DDPI)