3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii nu au posibilitatea de a opta pentru un regim al bunurilor matrimoniale. Acordurile private încheiate între soţi nu se pot prevala de dispoziţiile legale relevante în vigoare la data separării şi divorţului. Toate convenţiile matrimoniale sunt încheiate în lumina dispoziţiilor relevante şi nu pot fi considerate ca având obligativitate absolută asupra părţilor, întrucât fac obiectul aprobării/modificării de către instanţele irlandeze. În mod specific, aceste convenţii nu vor fi puse în aplicare dacă nu asigură condiţii adecvate pentru părţi şi dacă este în interesul actului de justiţie să nu se implementeze condiţiile convenite.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţiile matrimoniale trebuie încheiate în mod formal sub forma unui înscris semnat de ambele părţi. Acestea pot fi aprobate de instanţele de judecată sub forma unui acord de ajungere la un consens (tranzacţie judiciară), prin care contractul dobândeşte statutul şi efectele unei hotărâri judecătoreşti. Dacă o convenţie matrimonială dobândeşte statutul unei hotărâri judecătoreşti, punerea sa în aplicare face obiectul reglementărilor obişnuite şi şi condiţiilor de respectare a hotărârilor judecătoreşti. Punerea în aplicare a condiţiilor unui contract care nu are statut de hotărâre judecătorească face obiectul reglementărilor şi mecanismelor de implementare a dreptului contractelor.

Întrucât este diferit de o separare a soţilor, divorţul se poate obţine printr-un acord între părţi. Pentru a garanta obţinerea hotărârii de divorţ, trebuie să se iniţieze procedurile judiciare şi chiar dacă părţile pot ajunge la un acord pe bază de consimţământ cu privire la măsurile suplimentare compensatorii, acest acord nu va avea putere de drept decât prin hotărâre judecătorească.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţiile matrimoniale pot fi încheiate oricând înainte de încheierea căsătoriei şi/sau în timpul căsătoriei. Acestea intră în vigoare în conformitate cu termenii contractului şi cu respectarea cerinţelor prevederilor relevante ale legislaţiei specifice.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii pot conveni reciproc să modifice termenii convenţiei matrimoniale. Oricare dintre soţi poate solicita instanţelor să îi acorde compensaţie în conformitate cu leg aplicabilă, în ciuda contractului încheiat. Cu toate acestea, instanţele de judecată nu vor modifica termenii unui contract, cu excepţia cazului când modificarea în cauză ar fi în interesul actului de justiţie.