4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

În baza legii irlandeze, chiar dacă testatorul nu a dispus de bunuri în favoarea soţului/soţiei şi a copiilor săi, se vor aplica următoarele drepturi legale şi se vor face următoarele dispuneri pentru soţul/soţia şi copiii acestuia: * *Soţul/soţia* Soţul/soţia are următoarele drepturi legale: * Dacă în urma testatorului rămâne soţul/soţia, dar nu rămân copii, soţul/soţia are dreptul de a moşteni jumătate din avere. * Dacă în urma testatorului rămân soţul/soţia şi copiii, soţul/soţia va avea dreptul de a moşteni o treime din avere. * *Copii* În cazul în care, în urma unei cereri formulate de către copiii testatorului sau de către o altă persoană în numele lor, instanţa consideră că testatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia morală de a face dispunerile corespunzătoare în favoarea copiilor săi, conform mijloacelor sale, prin testament sau în alt mod, instanţa poate decide efectuarea acestor dispuneri din averea decedatului, în favoarea copiilor acestuia, după cum consideră de cuviinţă.