9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Atât Tribunalul Districtual Irlandez (Irish Circuit Court), cât şi Înalta Curte a Irlandei au competenţa de a accepta şi de a audia părţile în procedurile în litigii privind bunurile matrimoniale dacă oricare dintre soţi este domiciliat în Irlanda la data cererii de iniţiere a procedurilor sau dacă reşedinţa obişnuită a unuia dintre soţi se află în Irlanda pe o perioadă de un an încheiată la data cererii (

secţiunea 31 alin. (4) din Legea de modificare a Codului Familiei şi Separării Juridice 1989

şi

secţiunea 39 alin. (1) din Codul Familiei (Divorţul) 1996

). Conceptul de domiciliu este guvernat de common law, făcând prin urmare obiectul interpretării juridice a faptelor în orice cauză dată. Cu toate acestea, în general, domiciliul unei persoane este locul unde se află reşedinţa permanentă a acesteia, de obicei domiciliul de origine al acesteia, putând fi în egală măsură domiciliul ales, dacă acţiunile sale reflectă o intenţie permanentă sau cel puţin pe termen nedeterminat de a locui acolo. Competenţa judiciară poate fi exercitată de judecătorul Tribunalului Districtual (Judge of the Circuit ) pe raza căruia se află reşedinţa obişnuită sau locul de activitate comercială, profesională sau ocupaţională al oricăreia dintre părţile implicate în procedurile judiciare (

secţiunea 31 alin. (5) din Legea de modificare a Codului Familiei şi Separării Juridice 1989

şi

secţiunea 38 alin. (3) din Codul Familiei (Divorţul) 1996

).