4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

Regimul legal, spre deosebire de regimurile convenţionale, este făcut public într-un aşa-numit mod 'negativ', în sensul că se prezumă şi este opozabil terţilor şi este considerat ca atare deoarec nu există o adnotare în înregistrarea încheierii căsătoriei care să precizeze contrariul. Regimurile convenţionale sunt făcute publice printr-o adnotare în înregistrarea încheierii căsătoriei care este înscrisă în arhivele electronice ale oficiului stării civile ( art. 69 din Decretul prezidenţial nr. 396 din 03/11/2000 ).

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În plus faţă de înregistrarea la oficiul stării civile, care îi conferă opozabilitate faţă de terţi, în anumite cazuri este necesară înscrierea publică în registrul cadastral (art. 2647 CC), dar în conformitate cu opinia doctrinară predominantă aceasta poate fi realizată sub forma unei simple notificări publice fără relevanţă pentru opozabilitatea sa faţă de terţi.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Următoarele informaţii trebuie menţionate, printre altele, în adnotarea din înregistrarea încheierii căsătoriei înscrisă la oficiul stării civile (art. 162 CC, art. 69 din Decretul Prezidenţial 396/2000 ): data convenţiei, notarul care a întocmit înscrisul autentic, detalii despre părţile, optarea pentru regimul separaţiei de bunuri, optarea pentru o lege aplicabilă, hotărârea de desfacere a căsătoriei sau de separare judiciară a bunurilor. Cererea de adnotare a convenţiei printr-o va fi înaintată de notarul care a întocmit înscrisul autentic.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Oricine are dreptul de a consulta registrul stării civile.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Scopul caracterului public al înregistrării este de a conferi regimului matrimonial al bunurilor opozabilitate faţă de terţi.